Szukaj
Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy Schaffashoes.pl prowadzony jest przez: NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7010711261, REGON: 368097632, KRS: 0000691504

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez sieć autoryzowanych sklepów detalicznych.

 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski. Towary  są wolne od wad.

 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez strony internetowe www Schaffashoes.pl.

 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 7. Zamówiony towar dostarczamy wysyłką priorytetową za pomocą Kuriera DPD lub za pośrednictwem Punktu Odbioru DPD Pickup. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym w al. KEN 97 w Warszawie (z wyłączeniem niedziel).

 8. Przy wyborze Kuriera DPD lub Punktu Odbioru DPD Pickup kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski:

  • 9,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych.

  • 9,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach pobraniowych.

  • 9,90 zł - Paczka dostarczana do Punktów Odbioru DPD Pick-Up. 

Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego zamówienia w sklepie stacjonarnym (z wyłączeniem niedziel).

8.1. Odbiory osobiste są możliwe jedynie w sklepie odzieżowym Schaffa (lokal użytkowy UH-5), w Pasażu Ursynowskim, położonym przy Al. KEN 97 w Warszawie. Odbiór jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-19:00, w sobotę w godzinach 11:00-15:00.

8.2. W sklepie jest możliwa płatność gotówką lub kartą.

8.3. Zamówienia są kompletowane i pakowane w magazynie, dlatego nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian do danego zamówienia podczas odbioru osobistego.

8.4. Klient otrzyma e-maila z informacją o możliwości odbioru zamówienia. Paczka będzie gotowa do odbioru następnego dnia od otrzymania wiadomości.

8.5. E-mail z przypomnieniem o odbiorze zamówienia jest wysyłany automatycznie po 2 dniach roboczych od wysłania maila o odbiorze osobistym.

8.6 Zamówienie będzie czekało na odbiór 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania zaproszenia po odbiór. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 1. Realizujemy również przesyłki zagraniczne. Taką usługę prosimy ustalać indywidualnie przed złożeniem zamówienia pod adresem mailowym: zamowienia@schaffashoes.pl. Korzystamy wówczas z usług zewnętrznego kuriera POCZTEX - oraz według cennika Pocztex-u. Zamówienia zagraniczne realizowane są po wcześniejszym opłaceniu zamówienia oraz transportu - przelewem na nasze konto.

 2. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem, chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.

 3. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 5. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości łączenia paczek, wszelkich zmian rozmiarów, a także zmian w zamówieniu (oprócz zmian adresu, sposobu zapłaty oraz sposobu dostawy).

 6. Realizacja zamówień w czasie wyprzedaży może przekroczyć 7 dni roboczych.

II. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Dowód sprzedaży stanowi paragon fiskalny.

 4. Podczas wyprzedaży i promocji kody rabatowe oraz kody z newslettera itp. nie są akceptowane. 

 5. Kody z newslettera, kody rabatowe działają na nieprzecenione produkty, powyżej 150 zł.

 6. Voucher nie podlega zwrotowi i jest do wykorzystania tylko raz.

 7. Voucher działa tylko na produkty nieprzecenione lub będzie liczony od ceny regularnej.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Reklamacje

 1. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane drogą elektroniczną objęte są 2-letnią rękojmią.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient ma prawo skorzystać z uprawnień w ramach rękojmi i złożyć odpowiednią reklamację w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.

 3. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru (nie listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera, na adres Sklepu: Schaffa (lokal użytkowy UH-5), ul. KEN 97, 02-722 Warszawa. 

 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce reklamacje. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.

 5. Reklamacji zamówienia można dokonać również bezpośrednio w sklepie stacjonarnym w Warszawie Al. KEN 97 (z wyłączeniem niedziel).

 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.

  Sklep Schaffashoes.pl wydłuża ten okres do 30 dni.

  Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.

 3. Zwracany towar należy odesłać zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru (nie listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera,  najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zrealizowania zamówienia na adres: Schaffa (lokal użytkowy UH-5), ul. KEN 97, 02-722 Warszawa

 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 5. Towar może zostać odesłany za pomocą DPD Pickup w ciągu 30 dni. W tym celu należy zapakować bezpiecznie przesyłkę i zapisać jej pierwotny numer. Zanieść paczkę do wybranego przez siebie punktu DPD Pickup. Potwierdzenie nadania przesyłki zostanie wysłane drogą mailową, na adres który przy przyjmowaniu przesyłki do zwrotu jest wpisywany przez operatora Pickup. Zwrot za pośrednictwem usługi DPD Pickup jest bezpłatny.

 6. Sklep dokonuje zwrotu należności wynikających z zawartej umowy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

  O rejestracji zwrotu towaru Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.

 7. Zwrot towaru jest możliwy gdy:

  • produkt nie nosi śladów użytkowania
  • zwracany produkt jest zapakowany w oryginalnym opakowaniu
  • do paczki dołączony jest paragon fiskalny

V. Ochrona danych osobowych

1.      Dostawca Usług jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się  zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.     Dostawca Usług wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mal: ido@schaffashoes.pl ub na adres: NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa,

3.     Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie podczas składania Zamówienia, ale podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.

4.      Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Dostawcę Usług w następujących celach:

·        w celu zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

·        w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Dostawcę Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

·        w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

·        w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

·        w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

·        w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania  ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.        Dostawca Usług może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy wykonywaniu Umowy i Umowy sprzedaży Towaru. W szczególności dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.

6.        Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych umów.

7.        Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a)   prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c)    prawo do usunięcia danych,

d)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)    prawo do przenoszenia danych,

g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a NERO FIORI Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7010711261, REGON: 368097632, KRS: 0000691504.

 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja regulaminu 17.12.2019

do góry